Federació Catalana de Lluita i D.D.A.A.

CURS HOMOLOGACIÓ DPPJUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS DEL CURS
La Federació catalana de lluita, desprès d’un llarg camí, tant administratiu, legal com tècnic ha arribat a dissenyar un programa i un marc d’actuació envers la Defensa personal policial a Catalunya.
En aquests moments, aquesta federació figura com una delegació territorial de la Federación Española de lucha a Catalunya. Amb la feina de tothom en aquesta federació, s’intentarà el mes aviat possible, incloure dins els seus estatuts, aquesta disciplina associada i per tant, esdevenir una federació territorial amb tots els seus drets i deures. La Federación Española de lucha ha mostrat en tot moment una total predisposició per tal d’afavorir i facilitar la inclusió de la DPP a la nostra federació.
La FCLL compta hores d’ara amb personal qualificat, acreditat i amb reconegut prestigi per tal de tirar endavant aquest projecte.
La DPP d’aquesta federació compta amb una estructura d’un director tècnic i quatre àrees amb un responsable cadascuna. Aquestes son: àrea institucional, àrea tècnica, àrea de reglamentació i àrea de disciplines associades de la DPP. De la mateixa manera, existeixen delegacions territorials a Tarragona i Lleida. No s’ha de perdre de vista les especificitats del nostre territori envers la DPP, doncs comptem amb diferents cossos de policia, diferents organismes que regulen l’esport i la seguretat pública.
La comissió directiva de la DPP , ha adaptat i adequat els seus programes, temaris, continguts i metodologies estatals en matèria de DPP a la normativa i singularitats del nostre territori.
L’objectiu principal d’aquesta adaptació i adequació dels continguts no es altre que donar aplicabilitat, qualitat professional i rigor docent per tal d’ obtenir en futur pròxim el reconeixement del organismes oficials catalans competents en matèria de seguretat pública i privada, per tal de consolidar-se en tot el territori català.


A QUI VA DIRIGIT EL CURS
Aquest curs va dirigit als docents (Monitor I, Entrenador nacional II i Entrenador nacional superior III, Maestro entrenadores IV) de DPP que hagin obtingut aquesta titulació amb anterioritat, a qualsevol federació territorial i/o Federación Española de lucha. Tot docent en matèria de DPP que no hagi realitzat aquest curs d’homologació, no podrà exercir aquesta activitat a Catalunya.
De forma excepcional, aquesta federació, es reserva la capacitat d’incloure en aquest curs, a reconeguts professionals de la docència en DPP que així ho sol·licitin, i la FCLL podrà fer una invitació expressa en cada cas concret. Cal recordar, que aquest format de curs/homologació te previst únicament dues edicions


REQUISITS D'ACCÉS
Per tal de participar en aquest curs, els alumnes hauran de:

• Fer la inscripció prèvia a la pagina web de la FCLL
• Demostrar la seva titulació Estatal/autonòmica en DPP
• Portar la indumentària corresponent de DPP (Pantaló defensa blanc, polo de color blau marí, Cinturó operatiu policial amb defensa de servei i pistola tipus ”ring” , Kurka o jaqueta de judogui de color blau, cinturó del color corresponent, sabatilles especifiques de tapis tipus lluita)
• Satisfer quota inscripció del curs de 100€ en cas d’acreditar titulació docent de la FEL per tal d’obtenir HOMOLOGACIÓ a Catalunya al compte bancari ES97-2038-9920-0960-0011-2377 amb el concepte “INSCRIPCIÓ CURS HOMOLOGACIÓ DPP 27 NOV-11DES”
• La data límit per tal de realitzar la inscripció es el 24 Novembre de 2021


ELS ALUMNES QUE SUPERIN EL CURS OBTINDRAN
• Material didàctic del curs: Programació i continguts per nivells (I, II, III), Programació i continguts de cinturó negre actualitzats i adaptats en suport informàtic.
• Habilitació de la titulació a tot el territori Català i en extensió, a tot l’estat espanyol
• Habilitació de la titulació de Monitor regional I, Entrenador Nacional II ò Entrenador nacional superior III en funció dels criteris Federatius
• Inscripció al registre de docents titulats de la FCLL
• Polo oficial DPP de la FCLL amb el seu grau corresponent
• Memòria USB amb logo FCLL DPP amb continguts
• Possibilitat inscripció al registre oficial de professionals esportius catalans (ROPEC).


FORMA PAGAMENT
Quota inscripció del curs de 100€ en cas d’acreditar titulació docent de la FEL per tal d’obtenir HOMOLOGACIÓ a Catalunya al compte bancari ES97-2038-9920-0960-0011-2377 amb el concepte “CURS DPP - NOM COGNOM”.
La data límit per tal de realitzar la inscripció es el 24 Novembre de 2021


DADES DEL CURS
Hores: 35 h
Presencials: 12 h
Dates Presencials: 27 Novembre (8:30h a 15h) / 11 Desembre (8:30h a 15h)
Lloc: Sala de Lluita, Zona esportiva La Mina Carrer d'Aristides Maillol, 1, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
Tasques: Els alumnes hauran de realitzar un treball tècnic, i es presentarà la segona jornada presencial. Aquesta presentació serà enregistrada per la FCLL per tal d’analitzar i valorar el treball de l’alumne.

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR TITULACIÓ FÍSICA PREVIAMENT A LA PARTICIPACIÓ AL CURS D’HOMOLOGACIÓ


INSCRIPCIÓ